Deskill

Annonse


Mye bank på nettet

DeskillDette er en fordobling siden årsskiftet og en økning på 12 prosent siden mars. Til sammen har det vært utført over 130.000 nettbank-transaksjoner i årets fire første måneder, melder nyhetsbyrået NewsWire.
20 banker tilknyttet
I alt 20 norske nettbanker er nå tilknyttet Fellesdata, med Sparebanken Hedmark som den største.

Statistikken viser at om lag 23 prosent av transaksjonene som foretas i disse bankene er betaling av regninger. Resten er i hovedsak sjekking av saldoen og kontroll av de siste bevegelsene på kontoen.

Brukervennlig
– I snitt betales det like mange giroer per kunde i nettbankene som via telegiro. Vi får tilbakemeldinger om at kundene synes dette er en brukervennlig måte å betale regningene på, sier direktør Jan Kirkerud i Fellesdata til NewsWire.

Kirkerud mener dette underbygges av at nettbanken har færre avviste transaksjoner på grunn av feil, som inntasting av galt konto- eller KID (kundeidentifikasjons)-nummer, enn brevgiro og telegiro.

Annonse


Annonse


Annonse