Arkiv

Annonse


Kutter Mobilnett

ArkivFor et år siden var utskillelsen av Telenors mobilnett et av de nye, strategiske håndgrepene – og indirekte en av årsakene til at Kåre Gustad gikk. Nå har ledelsen snudd tvert om; Mobilnett skilles ikke ut, melder ukeavisen Telecom Revy.

Utsatt et år
Internt heter det at man har utsatt hele den offisielle etableringen av Telenor Mobilnett AS et år – til tross for at selskapet siden januar har hatt sitt eget regnskap og til tross for at Stein Hansen ble tilsatt som leder høsten 1996. I mellomtiden er også Grete Ingeborg Nykkelmo ansatt som informasjonsdirektør i selskapet. Og en del andre ressurspersoner tilsatt.

Basistjenester
Meningen var at forholdet mellom de to selskapene skulle bli regulert i en egen kommersiell og driftsmessig avtale. Telenor Mobil skulle “foredle” og “pakke” basistjenestene fra Telenor Mobilnett for å gjøre dem attraktive for sluttbrukerkundene. Telenor Mobil vil utvikle og tilby verdiøkende tjenester (datatjenester, meldingsformidling og innholdstjenester). Denne modellen er foreløpig utsatt et år.

Utsatt til evig tid?
Men internt i Telenor Mobil tror mange at det aldri kommer til å bli noe av utskillelsen, og at dette vil gjøre situasjonen enklere for Telenor Mobil i tiden som kommer.

Annonse


De skal bygge ut et nytte GSM 1800-nett og får enda en konkurrent på mobilmarkedet, samtidig som personsøkernettet Ermes også står foran utbygning. Da er det nødvendig med tett kontakt mellom nett-divisjon og markedsdivisjon. Total adskillelse i to separate selskaper er det siste de ønsker, sier kilder i Telenor Mobil til Telecom Revy.

Se også:
EØS? Her også?
Strategi-rot

Annonse


Annonse


Annonse