Annonse


EØS? Her også?

Uttalelsen kom etter tre dagers intens telefonering til konserledelse og Telenor Mobils ledelse for å finne ut hvorfor beslutningen ble fattet om at Telenor Mobilnett fortsatt skal være i folden.

Rett fra Florida
Til Melgaards unnskyldning skal sies at han nettopp hadde tilbrakt et par uker i Florida, for å bistå ved oppskytingen av Thor II-satellitten, og at han følgelig var lovlig unnskyldt for ikke å være helt ajour med det som skjedde i toppetasjene i Telenorbygget i Universitetsgaten.

I takt med EØSNå kan det vel egentlig ikke ha så mye med EØS å gjøre, siden alt tyder på at det planlagte Telenor Mobilnett ville være mer i takt med EØS-utviklingen enn det meste av det man har i Telenor:

Dette var selskapet som i følge den første pressemeldingen i november i fjor skulle “være underleverandør til tjenesteleverandører både i og, etterhvert som markedstilpasningen tilsier det, utenfor Telenor.”

Annonse


Åpne anbud
Det skulle altså bli teoretisk mulig for oss alle å kjøpe nett-tjenester fra Telenor Mobilnett og dermed ta opp konkurransen med Telenor Mobil.

Men det er selvfølgelig likevel mulig at beslutningen har noe med EØS å gjøre: Telenor Mobil A/S ville hvert år kjøpe store mengder nett-tjenester fra Telenor Mobilnett A/S, kanskje så store at Telenor Mobil ville komme inn under EØS-avtalens punkter om åpne anbud?

Integrert produktdel
Tenk om Telenor Mobil måtte legge ut hele saken på EØS-anbud – og deretter opplevde at NetCom – eller kanskje Telia – leverte det billigste anbudet og dermed måtte få kontrakten foran nesen på Telenor Mobilnett?

Nei, de har nok rett de som jobber i salgs- og markedsdivisjonene i Telenor Mobil og som lenge har hevdet at mobilnettet må betraktes som en integrert del av det produktet en tilbyr når en lever av å selge mobiltelefoni…

EØS? Strategi-rot
Kutter Mobilnett

Annonse


Annonse


Annonse