Annonse


Bangemann til Bergen

Konferansen som skal holdes i Bergen 29. og 30. september i år, har klart å kapre en rekke internasjonalt og nasjonalt anerkjente IT-eksperter, politikere og industriledere, framgår det av den foreløpige invitasjonen som blir sendt ut i disse dager.

Europeisk
– Håpet er å skape en strategikonferanse der europeiske beslutningstakere innen privat og offentlig sektor, forskning og industri kan møtes og utveksle ideer, sier direktør Jan S. Johannessen i Høyteknologisenteret i Bergen (HIB), som står bak konferansen.

Toppnavn
Fra den norske regjeringen stiller handelsminister Grethe Knutsen sammen med planleggingsminister Bendik Rugaas.

Norsk IT-industri blir representert av adm. dir. Asbjørn Birkeland i Nera og adm. dir. Bjarne Aamodt i Alcatel STK.

Annonse


Professorene Francis Sejersted og Jon Bing skal formidle forskernes synspunkter på den pågående IT-revolusjonen i samfunnet.

Umberte Eco skal holde foredrag om det perfekte språk, dersom det går som arrangørene håper.

Ikke passiv
– Denne konferansen bekrefter at teknologiinvestoren Per Morten Vigtil ikke har rett når han påstår at Bergen mangler initiativrike personer som kan fremme byens interesser i nasjonal IT-sammenheng. For ti år siden investerte framsynte bergenske privatpersoner, målt i datidens kroneverdi, like mye i Høyteknologisenteret som det Fred Olsen planlegger å investere på Fornebu, hevder Johannessen.

Konferansen arrangeres med støtte fra den norske regjering.

Annonse