Annonse


Sterk svensk datavekst

Det svenske Statistiska centralbyrån har beregnet at det i 1996 ble utbetalt 13,2 milliarder svenske kroner til ansatte i den svenske dataindustrien.

Pluss 65 prosent
Årsaken til veksten begrunner Temaplan og Statistiska centralbyrån med dels en kraftig økning når det gjelder antallet nye konsulenter og av mindre tjenesteytende selskap, dels at det har vært god lønnsvekst i bransjen.

Siden 1990 har summen som går til lønn økt med 65 prosent. Dette gir en årlig vekst på omlag åtte prosent.

Skjev vekst
Men veksten har vært skjev. Med få unntak har veksten i databransjen kommet i Stockholm, eller i kommunene i omlandet.

Annonse


Til sammenligning har grafisk bransje og forlag hatt en nedgang på nittitallet med 12,8 prosent. Dette er blant de bransjene som har hatt mest nedgang.

Veksten har vært sterk, men bare i 20 av 288 kommuner kommer mer enn tre prosent av lønningene fra databransjen.

Annonse