Arnt Sommerlund

Annonse


Ny mobil hvert sekund

Arnt SommerlundDet er første gang salget av mobiltelefoner overstiger PC-salget.

Konsernsjef Jorma Ollila i Nokia pekte på tre nye trender innen mobiltelefoni på et pressemøte i Stockholm onsdag.

Større datatrafikk
En av trendene er at folk i økende grad benytter trådløse telefoner og mobiltelefoner. En annen trend er den sterke økningen i datatrafikk via mobiltelefon. Stadig flere benytter mobiltelefoner til å overføre data, tekst, grafikk, bilder og lyd.

Sterk konkurranse
Som en tredje trend nevnte konsernsjefen den sterke konkurransen mellom mobiltelefon-operatørene. De vil hele tiden være først ute med å tilby tjenester til abonnentene, og resultatet er en eksplosjon av tjenester, skriver nyhetsbyrået NewsWire.

Annonse


I dag brukes GSM nesten utelukkende til tale. Ollila spår at i løpet av de neste årene vil datatrafikk stå for 20 til 30 prosent av GSM-operatørenes omsetning.

Ledende også innen telekom?
Ollila tror at dagens ledende selskaper innen telekommunikasjon, Nokia, Ericsson og Motorola, kommer til å være blant de ledende telekom-selskaper også i fremtiden.

– Mange kan vise fram en protoptype av en mobtiltelefon som virker bra, men det krever andre ressurser å produsere disse i milliontall. Dette er en svært krevende prosess som forutsetter kompetanse innen programvare og maskinvare, sa Ollila.

Avventer satellitt
På spørsmål om Nokia kommer til å satse på satellitt-telefoner, svarte Ollila at selskapet har vurdert det nøye, men at de foreløpig velger å sitte på gjerdet.

– Vi ser ikke at satellitt-telefoner kan bli et massemarked i overskuelig framtid, sa konsernsjefen.

Annonse


Annonse


Annonse