Annonse


Novell sliter fortsatt

Omsetningen for tilsvarende periode i fjor var 188 millioner dollar og et negativt resultat på 0,15 dollar pr. aksje. Selskapet kan vise til omsetningsvekst de første seks månedene i år. Omsetningen ble 648 millioner dollar, sammenlignet med 626 millioner i fjor. Det går altså bedre med selskapet, men ikke godt nok.

IntranetWare øker
Resultatet viser lavere omsetning av standard-pakket software til distributører og salg gjennom OEM-markedet som representerer 54 prosent av selskapets omsetning.

Salget av software gjennom lisens-programmer økte imidlertid med 46 prosent de siste tolv måneder og utgjør 34 prosent av omsetningen. Veksten viser økende etterspørsel etter IntranetWare, GroupWise og ManageWise.

18 % bemanningsreduksjon
– Novell vil treffe nødvendige tiltak for å effektivisere organisasjonen. I løpet av tredje kvartal planlegges en reduksjon i bemanningen på 18 prosent, som utgjør 1.000 ansatte. Novell vil etter dette bli en mer effektiv og operativ organisasjon på om lag 4.800 medarbeidere på verdensbasis, sier Eric Schmidt, nytilsatt toppsjef og styreformann i Novell.

Annonse


– I tillegg vil vi treffe tiltak for å redusere produktlageret hos distributørene og sette fokus på produktsammensetningen i løpet av neste kvartal, sier Schmidt.

Omsetningen i denne kanalen utgjorde omlag 100 millioner dollar i andre kvartal.

Neste generasjon
– Tiltakene vi nå setter ut i livet vil ikke berøre allerede annonserte produkter som BorderManager og Novell Directory Services for Microsoft NT Server. Vi vil sette alle tilgjengelige ressurser inn på å levere neste generasjon nettverkssoftware og bli verdensledende på Internet/intranet software, sier Schmidt

Norge
– Reduksjonen av bemanningen internasjonalt vil ikke få følger for Norge. Den norske organisasjonen vil tvert i mot bli styrket fordi vi vil få tilbakeført ressurser som vi til nå har måttet dele med de andre nordiske landene, sier adm. direktør Tor Østensen.

– Vi ligger på budsjett både når det gjelder omsetning og resultat de første seks måneder. NDS har vunnet stor aksept hos mellomstore og store kunder, og vi opplever økt etterspørsel etter GroupWise og ManageWise. Våre allianser med blant annet Compaq, Computer Associates, Oracle, Sun (Java), Netscape og HP gir lokalt gode synergieffekter, sier Østensen.

Annonse