Deskill

Annonse


Kontrollerer teleutstyr

DeskillSamferdselsdepartementet har utpekt ComLab som teknisk kontrollorgan (TKO) og kompetent organ i forhold til direktivet for elektromagnetisk forenlighet (EMC).

Kan føre til skade
I følge ComLab kan elektroniske produkter føre til skader hvis EMC-aspektet ikke er godt nok ivaretatt under konstruksjonsfasen for produktet.

ComLab kan nå bidra til å lage radio- og teleutstyr der slike problemer unngås og samtidig utstede dokumentasjon på at produktene tilfredsstiller gjeldende EMC-krav.

Annonse


Annonse


Annonse