Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Kontrollerer teleutstyr

OSLO: Nå skal ComLab hjelpe produsenter og forhandlere av radio- og teleutstyr med å sikre at disse apparatene ikke forstyrrer hverandres elektromagnetiske felter.

Deskill
Samferdselsdepartementet har utpekt ComLab som teknisk kontrollorgan (TKO) og kompetent organ i forhold til direktivet for elektromagnetisk forenlighet (EMC).

Kan føre til skade
I følge ComLab kan elektroniske produkter føre til skader hvis EMC-aspektet ikke er godt nok ivaretatt under konstruksjonsfasen for produktet.

ComLab kan nå bidra til å lage radio- og teleutstyr der slike problemer unngås og samtidig utstede dokumentasjon på at produktene tilfredsstiller gjeldende EMC-krav.