Annonse


AT&T mot fusjon?

Wall Street Journal meldte tidligere denne uka at telekonsernene AT&T og SBC fører forhandlinger om en sammenslåing. Ingen av partene ville kommentere saken. SBC består av Southwestern Bell og Pacific Telesis, som er et selskap som forsyner sju av USAs største byer med lokaltelefoni.

Dersom sammenslåingen blir en realitet, kan det føre til at en rekke mindre teleselskap må revurdere sine planer om en global satsing.

Splittet
Sannsynligvis vil en sammenslåing føre til politiske vanskeligheter. American Telephone and Telegraph ble splittet i 1984 på grunn av at selskapet ble rammet av amerikansk anti-trust-lovgivning, og det ble dannet en rekke regionale teleselskap. Southwestern Bell er ett av dem.

Lokal konkurranse
I følge Wall Street Journal melder kilder med god kjennskap til forhandlingen at det forventes at amerikanske myndigheter vil kreve at SBC må åpne sine lokale markeder for konkurranse. Inntil da vil selskapet trolig ikke få konkurrere utenom markedet for lokale samtaler.

I en sammenslåing dekker de to selskapene 60 prosent av markedet for telefoni over lengre avstander. Dette er et marked på 560 milliarder årlig.

Annonse