Annonse


Vil levere sikkert nett

Det er ni av USAs største nettleverandører som nå har laget et samarbeidsorgan. Målet er å berdre sikkerheten på nettet, både når det gjelder drift og overføringer av informasjoner. Spesielt er dette vikting når det gjelder kommersielle transaksjoner.

Standard
IOPS.ORG skal sørge for kontakt og informasjon mellom nettleverandørene. Organet skal også sørge for informasjon og felles standarder for å unngå tekniske problemer.

Flere organisasjoner
Bak IOPS.ORG står ANS Communications, AT&T, BBN Corporation, EarthLink Network, GTE, MCI, NETCOM, PSINet, og UUNET. Det er ventet at andre nettleverandører raskt vil slutte seg til.

Organet vil også jobbe mot andre nettorganisasjoner, som Internet Engineering Task Force (IETF), North American Network Operators Group (NANOG) og Internet Society.

Modent nett
– Stiftelsen av IOPS.ORG er spennende nyheter for nettbrukere. Å få nettleverandørene til å samarbeide effektivt er et tiltak som skulle vært gjennomført for lenge siden. IOPS vil hvis de lykkes markere at nettet er blitt modent, sier nettveteranen Bob Metcalfe, som er mest kjent for sitt arbeide med Ethernet inventor og nå er spaltist i det ukentlige InfoWorld.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse