Tollerud

Annonse


Tekstmeldinger øker

Tollerud– Bruken av tekstmeldinger over mobil har økt kraftig, og begge mobiloperatører har hatt interesse av å utvide bruken av SMS, sier informasjonsdirektør Per Bjørkum til Dagens Telecom.

Økte 4.000 prosent
SMS står for short message services og gjør det mulig å sende en tekstmelding mellom to mobiltelefoner. Meldingen kan være på maksimalt 160 tegn. At SMS har blitt populært, går frem av NetComs tall for SMS-meldinger i fjor. De viser at det har vært en økning på over 4.000 prosent:

– I første kvartal i fjor sendte NetCom-abonnentene 6.200 SMS-meldinger, antallet økte til 260.000 SMS-meldinger i fjerde kvartal i fjor, sier Bjørkum.

Teknisk problem
Tidligere har det vært umulig å sende tekstmeldinger mellom NetCom og Telenor Mobil, årsaken har vært av teknisk art. Men nå har de to selskapene ordnet opp i teknologien, til glede for sine mobilkunder.

En krone og femti øre koster det å sende en SMS-melding, uansett om de sendes mellom abonnenter hos samme mobiloperatør eller mellom de to operatørene. Det er også mulig å sende SMS-meldinger til mobiltelefonen fra Internett.