Rønbeck Sissel

Annonse


Telerot på Stortinget

Rønbeck SisselDet er Senterpartiets representant fra Møre og Romsdal Jørgen Holte som stiller spørsmål til Rønbeck.

Avviklingspolitikk
– Gjennom avisene er ein blitt kjend med at Telenor har planar om å leggje ned ei rekke betalingstelefonar i distrikta. Kva er bakgrunnen for ein slik avviklingspolitikk, og kva vil statsråden gjere for å hindre at mange bygder blir utan telefonkiosk, spør Holte.

Holte sitter i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Av yrke er han bonde og han kommer fra Volda.

Annonse


Annonse


Annonse