Arkiv

Annonse


Svakt fra Alcatel Kabel

ArkivSelskapet hadde et resultat før skatt på 162 millioner kroner i fjor. Alcatel Kabel Norge må tilbake til 1994-resultatet for å kunne vise til tilsvarende tall.

Eksportsuksess
Til tross for svake resultater kan Dirnes vise til en eksportøkning på hele 565 millioner kroner i 1996! I fjor eksporterte selskapet for 1,096 millioner kroner mot «kun» 531 millioner i 1995.

Økte driftsinntekter
Driftsinntektene økte med 320 millioner kroner fra 1995 til 1996. Driftsinntekter i fjor var på 1,936 millioner kroner.

I følge Terje Dirnes skyldes dette økt eksport, samt gjennomføring av større leveranser for andre Alcatel-selskaper.

Annonse


Ordrenedgang
Alcatel kabel med datterselskaper hadde i fjor en ordreinngang på 1,177 millioner kroner. Dette er 36 millioner mindre enn i 1995.

Antall ansatte var ved nyttår 766, en økning på 44 medarbeidere i forhold til 1995.

Se også:
Nedgang for Myhre & Co.

Pene tall i distribusjon

Alcatel opp 12,1 prosent