Arkiv

Annonse


Valgflesk fra Høyre?

Arkiv– Satsingen på IT i det norske skoleverket er ujevn og bærer preg av tilfeldigheter. Nå er det på høy tid at både næringslivet og det offentlige tar et nasjonalt krafttak for å heve IT-standarden i skolen, sier adm. direktør Lars E. Frydenlund i AST Norge.

Paradoks
– Det er et paradoks at Norge har en av verdens høyeste tettheter av datamaskiner hjemme og på arbeidsplassen, mens vi ligger langt bak i køen når det gjelder skoleverket, sier Frydenlund.

Hellerasten skole i Oppegård ble valgt ut på bakgrunn av en undersøkelse i fjor høst som viste at Oppegård hadde hele 173 elever per skole-PC, mens landsgjennomsnittet lå på 20 elever per PC. Høyres leder Jan Petersen som står for overrekkelsen, har tidligere vært ordfører i Oppegård kommune.

Oppfordring
AST vil nå gjøre sitt for å sette i gang IT-dugnaden i skoleverket. Selskapet vil oppfordre et annet dataselskap til å donere et klassesett med PCer på samme måte som AST gjør ovenfor Hellerasten skole.

Annonse


Annonse


Annonse