Arkiv

Annonse


Pene tall i distribusjon

ArkivI 1992 hadde Alcatel Distribusjon en omsetning på en halv milliard. I fjor var omsetningen oppe i 941 millioner kroner. I år passerer de milliarden.

el-entreprenører
– Våre eiere er fornøyd med de resultater vi oppnår. Det er satsingen på tre nett fra en partner, eller nærmere bestemt å bygge opp en distribusjon med utgangspunkt i el-entreprenørene til også å gi disse kompetanse til å mestre tele og data, som er hovedårsaken til vår vekst. Dette begynner nå også å bli lagt merke til internasjonalt i konsernet, sier adm. direktør Lasse Boger i Alcatel Distribusjon til Dagens Telecom.

200 partnere godkjent
Alcatel har nå omlag 200 el-entreprenører som er godkjente partnere også innen tele- og datakommunikasjon. Omlag 1/3 av omsetningen i Alcatel Distribusjon kommer fra tele- og datasiden. Det er med andre ord et salg på 300 millioner kroner som er bygd opp på dette området siden 1992.

Se også:
Alcatel opp 12,1 prosent