Annonse


Internett 2 i California

Lørdag presenterte universitetene på den amerikanske vestkysten sitt ambisiøse prosjekt om et nytt supernett som skal stå ferdig neste år.

600 million biter per sekund
Disse universitetene og forskningsinstitusjonene har lange tradisjoner med Internett. Men nå er nettet blitt for tregt for dem. Det nye nettet får en hastighet på over 600 million biter per sekund, nok til å overføre et 30-binds leksikon på under ett sekund!

Teleskop på Hawaii
California-universitetene vil lage et virtuelt universitet hvor studentene kan lese bøker fra fjerntliggende biblioteker og delta i undervisningen på andre universiteter enn der de selv befinner seg.

Det nye nettet skal også gi studentene virtuell aksess til avanserte elektronmikroskoper og et teleskop på Hawaii.

Annonse


Internet 2
Deltakerne i prosjektet er blant andre University of California, California Institute of Technology, California State University, Stanford University og University of Southern California.

Universitetene arbeider dessuten med å kople sammen over 100 universiteter over hele USA – et prosjekt de kaller Internet 2.

Annonse


Annonse


Annonse