Annonse


Fri eksport av kryptering

De amerikanske myndighetene har hittil nektet eksporttillatelse krypteringsnøkler på mer enn 40 bits. Dette har på ingen måte vært tilfredsstillende for kundene, siden hackere har klart å knekke slike koder på så lite som ti minutter.

Mistet kunder
Ordningen har heller ikke vært tilfredsstillende for amerikanske dataselskaper, som har vært nødt til å se at kunder verden rundt har valgt å kjøpe sine krypteringsprogrammer fra land som Sveits, Russland og Norge – hvor lokalt eide selskaper ikke behøver ta hensyn til amerikansk lov.

Generell tillatelse
Nå har imidlertid Clinton-regjeringen begynt å gi seg, til tross for at nettopp det å hindre eksport av krypteringsnøkler har vært en fanesak for administrasjonen siden presidenten første gang ble innsatt.

Cisco har samarbeidet med handelsdepartementet og har, som første nettverksleverandør, fått generell eksporttillatelse til å selge 56-bits kryptering på verdensbasis.

Konkurrentene kommer
Dermed slipper Cisco å søke om eksporttillatelse i hvert enkelt tilfelle, så sant mottakerlandet er akseptert som handelspartner av den amerikanske regjeringen. For Cisco er dette en konkurransefordel på kort sikt, men det er ingen grunn til å tro at de andre konkurrentene ikke kommer etter ganske raskt.

Annonse