Annonse


Topper på bånn i nettbruk

En fersk amerikansk undersøkelse viser at topplederne er lite ivrige nettbrukere. De bruker nettet omlag en tredjedel mindre enn hva som er gjennomsnittet for vanlige ansatte.

Undersøkelsen delte brukerne inn i en lett og en tung gruppe:
En «lett» toppsjef er logget på nettet i snitt fire timer hjemmefra og to timer på jobben viste undersøkelsen.

Ivrige kvinner
Derimot viste det seg at kvinner under 35 dominerte blant dem som brukte nettet mest. Disse kvinnene jobbet gjerne med PR eller med kommunikasjon. Gjennomsnittsbruken for de tyngste brukerne var på 16 timer hjemmefra og syv timer fra jobben. Men bare tre prosent av brukerne i undersøkelsen ble regnet som «tunge brukere».

Manglende sikkerhet
Undersøkelsen viste også at toppsjefene ofte manglet kunnskap om Internett, men hovedankepunktene var at det tok for lang tid å bruke, og manglet datasikkerhet.

– Toppsjefer ser gjerne på Internett som en informasjonsbank, og de har ikke behov for å lete. De har andre som kan samle inn og bearbeide informasjonen for dem. Det tar tid å lete på nettet og toppledere tar seg ikke tid til det, sier analytikeren Joel Tomaneng i Zona Research i en kommentar til Nando Times.

Arbeid
Undersøkelsen ble foretatt for American Management Association. 3.466 toppledere ble spurt om sitt forhold til Internett.

En annen fersk undersøkelse sier at 60 prosent av vanlige abonnenter bruker Internett i jobbsammenheng, og er gjennomsnittlig logget på 10,5 timer i uka.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse