Hopp til navigasjon Hopp til innhold

SAP åpner løsningssenter

OSLO: Torsdag 5. mai åpnet SAP Norge sitt ‘solution center’ hos Andersen Consulting. Senteret skal gi en bred service-support til SAP-kunder og representerer en ny, virtuell måte å jobbe på.

Arkiv
Hos Andersen Consulting sitter mellom 30 og 40 ‘SAP-ressurser’, personer som inngår i SAP Norges nye ‘Center of Excellence/Solution center’, som innebærer et helt nytt konsept å drive kundestøtte på.

– Vårt oppgave er å skaffe kunden bedre, raskere og billigere løsninger, sier Kathy Sanders, ildsjelen bak opprettelsen av SAPs ‘solution center’ i Norge.

Først i Skandinavia
Senteret er SAPs første i Skandinavia og vil bli etterfulgt av et tilsvarende i Stockholm til høsten. Alle sentrene er linket sammen i et nært samarbeid. Det norske senteret er imidlertid tilpasset nordiske forhold.

Kompetansestøtte
I følge Sanders kommer senterets rolle sterkere inn, jo lenger kunden er kommet i implementeringen og drift av SAP. Senteret er bygget opp rundt en sentral kompetansestøtte hele veien. Databasert opplæring, muligheter til å trekke veksler på andre prosjekter, informasjonsinnhenting og gjenbruk av ressurser er stikkord i senterets filosofi.