Annonse


Nødnumre godt kjent

Dette framgår av en ny MMI-undersøkelse som ble presentert i Bergen torsdag under den årlige nasjonale fagkonferansen for medisinsk nødmeldingstjeneste.

Hele 98 prosent av den norske befolkningen vet nå at de kan ringe spesielle nødnumre når de kommer opp i krisesituasjoner der liv, helse og eiendom står på spill. I 1995 var det bare 93 prosent av befolkningen som kjennte til disse nødnumrene.

113
Av dem som sa at de kjente til nødtelefonnumrene, var det flest som visste at de fikk kontakt med lege dersom de ringte 113. 78 prosent av de spurte visste hvor de kommer når de ringer dette nummeret.

Forbedring
71 prosent svarte at de visste at politiet kan kontaktes på 112. Noen færre, 67 prosent, visste at brannvesenet lettest er å få fatt i på 110.

Ved forrige undersøkelse var det bare halvparten av de spurte som kjente nummeret til de ulike nødhjelpsinstansene.

Eldre vet minst
Undersøkelsen viser at det fortsatt er forvirring om hvor en kommer når man ringer de ulike nødnumrene. Her er den en markert forskjell i de ulike aldersgruppene. Best er kunnskapen hos de yngre. Hos de eldre, som gjerne har større behov for akuttmedisinsk hjelp, er kunnskapene fortsatt altfor dårlig.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse