Annonse


Kraftige kutt hos Novell

I dag har Novell omlag 5800 ansatte. Nærmere 1500 av disse kan i nær fremtid regne med å få en ubehagelig melding sammen med lønnsslippen, så sant det er hold i de meldingene som er lekket ut fra Novell de siste dagene.

Reduserer arbeidsstokken
Det er snakk om en prosess som allerede er i gang i europa, hvor 15% av de 400 ansatte må regne med å miste jobben. Novell har bekreftet at selskapet reduserer antallet stillinger i Europa, men vil ikke kommentere ryktene om at dette også vil skje på verdensbasis.

Kjerneprodukter
Selskapet vil på det nåværende tidspunkt heller ikke si om det stemmer at selskapet skal redusere satsingen på forskning og utvikling for å konsentrere seg om sine kjerneprodukter, som består av Novell Directory Services, IntranetWare, GroupWise, samt Internett-baserte produktet som nylanserte Border Services.

I gang i Europa
Men selskapet understreker i sin kommunikasjon til finansmarkedene at det ”leter etter måter å gjøre organisasjonen mer effektiv på”, og ”mer i tråd med sine sterke områder”, noe som internasjonalt klart tolkes i retning av at mer jobbkutt er underveis.

I Europa vil reduksjonene skje fordelt over alle land, men det foreligger ikke planer om å nedlegge virksomheten i noen av dem.

Forhåndsvarsel
I april gikk Novell ut med et forhåndsvarsel om at inntektene ville bli merkbart redusert i andre kvartal i forhold til første. I første kvartal var omsetningen på 375 millioner dollar. Nå venter man at den vil ligge på et sted mellom 300 og 335 millioner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse