Kvistad

Annonse


Gode råd var billige

KvistadRådsmøtet i Kristiansand tidligere i uka hvor den politiske eliten og topper fra IT-næring og forskning var samlet, avstedkom en rekke forslag til tiltak for raskere vekst i næringa.

Den mest konkrete lovnaden fra regjeringen var at de skulle opprette et nytt IT-utvalg.

Såkornkapital
Av forslagene var bedre tilgang på såkornkapital. Her kunne Grete Knudsen love at et mer desentralisert SND ville være lydhøre for søknader fra bransjen.

IT-knuter
Et tiltak som fikk politisk bifall var opprettelse av regionale IT-knuter, hvor forskning, utdanning og næringsliv kan dra nytte av hverandres kompetanse.

Det ble foreslått at slike knuter opprettes særlig i forbindelse med høyskolemiljøer hvor det foregår IT-utdanning.

Bedre samarbeid
Alcatel Telecoms administrerende direktør Ingvild Myre ønsket å skape møteplasser og etablere ordninger for å få bedret samarbeid mellom næringsliv og institutter.

Mer IT-forskning
Myre ønsket også bedre samarbeid og bruk av offentlige forsknings og utviklingskontrakter. Hun nevnte at det her finnes mange gode eksempler, særlig på forskningskontrakter til forsvaret.

Myre sa at Norge i dag bruker 14 millioner til grunnleggende teleforskning. Dette burde ganges med ti.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse