Annonse


Tynn eller fet klient?

Det var Dale Kutnick, grunnleggeren av Meta Group, som uttrykte seg slik i en diskusjon med IDCs Frank Gens her i Lyon torsdag.

Liten tro på delt løsning
– Jeg har aldri sett disse selskapene samarbeide om noe som helst. For eksempel en UNIX-standard. Tynne klienter trenger fete servere og det må standardisering til skal NCen få bred oppslutning i bedriftene, sa Kutnick som ikke hadde særlig tro på det han kalte å gå tilbake til en delt minicomputer-løsning. Da mente han PCen var mye enklere.

Frank Gens på sin side poengterte at han trodde NCene vil erobre hjemmemarkedet der PCen nå ser ut til å vise seg for komplisert til å få videre rask utbredelse. Og med mange hjemme-NCer vil de derfra krype inn i bedriftens nett fordi de naturlig i mange tilfeller vil være knyttet opp i nettet til arbeidsplassen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse