Annonse


Sikrer samtrafikk

Samferdselsdepartementet har innført en midlertidig forskrift om tilgang til konsesjonspliktige telenett og levering av konsesjonspliktige teletjenester. Bakgrunnen for den midlertidige forskriften er utviklingen med stadig flere aktører på telesektoren.

Grunnleggende muligheter
Ett av siktepunktene med den midlertidige forskriften er å sikre at husstander og bedrifter over hele landet får tilgang til grunnleggende teletjenester av høy kvalitet og til lavest mulig pris. Dette skal gjøres ved å sikre enhver bruker mulighet til å kommunisere med enhver annen bruker.

Alle skal også ha mulighet til å benytte seg av det samlede tilbudet av tjenester.

Monopolrester avvikles
Forskriften gjelder ut året. Fra og med 1. januar 1998 vil departementet fastsette nye forskrifter samtidig med at Telenors resterende eneretter blir avviklet.

Annonse


Annonse