Annonse


Ønsker integrert AMK

Norge har et nasjonalt, akuttmedisinsk nødmeldingsnettverk (AMK) – tilsynelatende uoppdaget av myndighetene, hevdet avdelingsoverlege Paul F. Forstrønen ved Haukeland sykehus onsdag framfor de 250 deltakerne på den årlige nasjonale fagkonferansen for nødmeldingstjenesten.

Etter å ha dratt i gjang Norges første AMK-sentral for tolv år siden, har avdelingsoverlegen gått under karakteristikken “nødtjenestens far”.

45 sentraler
Det landsdekkende AMK-nettet består i dag av 45 sentraler. Likevel er nettet ikke nevnt i Sosial og Helsedepartementes handlingsplan for IT i helsesektoren.

Avdelingsoverlegen advarer nå mot at den viktige kompetansen som helsetjenestens kommunikasjonsberedskap har opparbeidet, skal bli oversett under myndighetenes arbeid med den videre utformingen av IT-løsninger i helsesektoren.

Annonse


Sekt
– Det medisinske nødmeldingsnettverket er i ferd med å bli isolert, vi er i ferd med å bli en sekt, hevdet en frustrert avdelingsoverlege.

Integrasjon
– AMK er integrert med den daglige medisinske virksomheten på sykehusene. Nå må vi sørge for at den også blir integrert med de øvrige IT-prosjektene i helsesektoren, sa Forstrønen.

Annonse