Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Helseregistre samordnes

OSLO: Sosial- og helsedepartementet har nå oppnevnt en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til hvordan de nasjonale helseregistrene skal utnyttes på en bedre måte.

Registrene skal blant annet gjøres lettere tilgjengelig for forskere og for forvaltninga.

Dette gjelder:
 • Kreftregisteret
 • Medisinsk fødselsregister
 • Rikstrygdeverkets registreringer av medisinske årsaker til trygdeutbetalinger
 • Dødsårsaksregisteret
 • Spesialregistre ved norske sykehus som inneholder opplysninger om bestemte pasientgrupper
 • Epidemiologiske registre

  Ikke enkeltpasienter
  Arbeidsgruppens leder, direktør Bjørn Henrichsen ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) sier at formålet med arbeidsgruppen er å gjøre det enklere for medisinske forskningsmiljøer og forvaltningen å følge helsetilstanden i hele befolkningen.

  Henrichsen understreker at arbeidet er begrenset til bruk av aggregerte data. Det skal ikke være mulig å identifisere individuelle pasienter.

  Legges ned
  I en offentlig utredning er det tidligere blitt foreslått å opprette regionale registre for sykehus og andre helseinstitusjoner. Data skulle være tilgjengelig via pseudonym i stedet for navn og personnummer.

  Dette prosjektet har vist seg vanskelig å etablere, og prosjektet skrinlegges.

  Bedre utnyttelse av data
  – Mye tyder på at en på visse områder kan nå langt ved å utnytte data i eksisterende helseregistre bedre, heter det i en melding fra Sosial- og helsedepartementet.