Annonse


En skål for Olsy

Ja faktisk har ikke Olivetti Norge hatt et positivt resultat siden sammenslåingen mellom Olivetti og Scanvest. Adm. direktør Jan-Erik Johnsen som overtok for et knapt år siden, har prioritert en betydelig ryddeaksjon og lønnsom drift. Det er det som nå gir hyggelig uttelling for selskapet.

UMI bidrar
Det er uten tvil kjøpet av nettverksleverandøren UMI i Tønsberg som har bidratt mest til det positive resultatet. UMI har i år et budsjett på 55 millioner kroner og har i alle år tjent gode penger. Omsetningen i Olivetti Norge var i fjor 237 millioner kroner.

Jan-Erik Johansen vil ikke opplyse hvor stort overskuddet er før i juni. Men en milepel for bedriften er det uten tvil. At Olivetti i Italia sanerte en tyngende gjeld på 60 millioner kroner og gjorde det norske selskapet gjeldsfritt bidar selvsagt også til dette resultatet.

Satser på kommunikasjon
– Et av våre hovedsatsingsområder framover er kommunikasjon. Vi ønsker å kunne opprette et senter for nettverksdrift. Og vi satser på å utvikle UMI. Selskapet har et betydelig vekstpotensiale, sier Jan-Erik Johnsen.

Annonse


Markedssjef i UMI, Dag Schønning-Olsen sier at ATM, ISDN, Frame Relay, datasikkerhet og VLAN er selskapets viktigste satsingsområder. I tillegg ser de et klart potensiale for vekst på flere områder – ikke minst salg til teleoperatører og tjenestetilbydere på Internett. Global One har nylig kjøpt en betydelig mengde utstyr fra UMI. Og flere av deres leverandører som Acend og Cabletron satser nå kraftig nettopp mot denne nisjen.

Hvis vi anslår Ciscos omsetning i Norge til 350 millioner kroner og Bay Networks omsetning til 200 millioner kroner, er det helt åpenbart at Cabletron burde ha større potensiale. På verdensbasis er de nemlig nesten like stor som Bay Networks.

Det offentlige vil fortsatt være ryggraden for Olsy hva kunder angår (Rikstrygdeverket), men de vil nå også satse en del på home banking.

  • Se også: Et nytt Olivetti