Arkiv

Annonse


Nye telematikkstudier

ArkivDet vil fra høsten av settes i gang sivilingeniørutdanning i telematikk i Agderfylkene, heter det i en melding fra KUF.

Det er høgskolen i Grimstad som vil kunne ta imot inntil 25 telematikkstudenter til utdanning på sivilingeniørnivå.

Positiv minister
– Med etablering av dette studiet understreker vi den nøkkelrollen Høgskolen i Agder vil spille når det gjelder utdanning innen informasjonsteknologi og som kompetansemiljø i regionen, seier kirke-, utdannings- og forskingsminister Reidar Sandal i en kommentar.

Positiv utvikling
Et sivililngeniørstudium ved Høgskolen i Agder vil kunne bidra positivt til en videre utvikling av næringslivet i regionen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, heter det i meldingen.

Samarbeidspartnere
Vi forutsetter at lokale og regionale myndigheter og særlig det regionale næringslivet støtter opp om det nye studietilbudet.

– Institusjonen har nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innen utdanning og næringsliv som vil bidra til at studiet blir relevant og kan dekke behov som næringslivet har i dag, sier Sandal.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse