Annonse


Ny Alcatel-direktør

Flengsrud er utdannet el-kraftingeniør ved Gjøvik Ingeniørhøgskole i 1985, og har blant annet arbeidet i Hamarregionen Energiverk, EB Handel, Thorsmann og Høiness & Høiness.

Østerlie til Ringkjøb
Otto Østerlie, som har hatt stillingen som divisjonsdirektør pådeltid, går etter eget ønske tilbake i full jobb som adm. direktør i datterselskapet Ringkjøb i Trondheim.

941 millioner i omsetning
Alcatel Distribusjon hadde i fjor en omsetning på 941 millionerkroner, hvor elektro- og kabeldivisjonen sto for en vesentlig andel.

Annonse