Annonse


Netthandel til himmels

Yngstemann var bare tre år, mens den eldste obligasjonskjøperen var 82 år gammel kvinne da den svenske stats gjeldskontor nylig la ut premieobligasjoner for salg på sin hjemmeside.

Tidobling
Første gang Riksgäldskontoret la ut obligasjoner på nettet, var i fjor høst. Da innbrakte salget ca. 700.000 svenske kroner. Denne gangen ble omsetningen på nettet tidoblet. Inkludert tradisjonelt papirsalg, ble det samlet solgt obligasjoner for 3,7 milliarder svenske kroner.

Flere kvinner
Mens bare en av ti kjøpere første gang var kvinne, har kvinneandelen et halvt år senere økt til 37 prosent. Gjennomsnittskjøperen handlet obligasjoner for 28.000 kroner, mens største enkeltkjøp lød på 300.000 kroner.

Fersk gjeldsinformasjon
Mer informasjon finner man på hjemmesiden til Riksgäldskontoret – der du også finner rykende fersk informasjon om den svenske statsgjelden. Og i skrivende stund var den på 1 439 954,8 millioner svenske kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse