Annonse


KOKOM tyvstarter

Innen årets utgang vil tre av senterets framtidige stab på 6 – 8 medarbeidere være på plass. Det var Geir Sverre Braut, fylkeslege i Rogaland og leder for styringsgruppa for kompetansesenteret, som kunne gi denne gladmeldingen til de 250 deltakerne på årets nasjonale fagkonferanse for medisinsk nødmeldingstjeneste i Bergen.

KOKOM
Senteret har et budsjett på 10 millioner kroner i år.

Kompetansesenteret, som trolig vil gå under forkortelsen KOKOM, vil få lokaler i Høyteknologisenteret i Bergen.

Valg av løsning
Kompetansesenteret for kommunikasjonsberedskap vil spille en sentral rolle ved valg av digitale løsninger til nødmeldingstjenesten, og under utarbeidelsen av kravspesifikasjoner.

Annonse


Sosial og Helsdepartementet forutsetter at senteret samarbeider tett med Telemedisinsk avdeling i Tromsø, og med Kompetansesenter for IT i helsevesenet (KITH).

Sent
Det nye kompetansesenteret kommer på banen i siste øyeblikk.

Siden forskriftene for nødmeldingstjenesten kom i 1990, har regionsykehusene på egenhånd grepet fatt ulike kommunikasjonsmessige problemstillinger innen nødmeldingstjenesten og løst dem etter eget forgodtbefinnende. En viktig oppgave for senteret blir derfor å få oversikt over eksisterende IT-prosjekter og samordne den nasjonale kompetansen som allerede finnes.

Tyvstart
– Den raske utviklingen på området har gjort det nødvendig å tyvstarte arbeidet på endel områder, sier Braut.

Valg av teknisk løsning for nytt digitalt radiosamband, om det blir Tetra eller noe annet, er en av de diskusjonene der styringsgruppen for kompetansesenteret ikke har funnet det tilrådelig å vente med å engasjere seg.

AMK Data
Utarbeidelsen av kravspesifikasjon for brukergrensesnitt for AMK-sentraler er et annet område senteret har måttet gripe fatt i:

– Det er uheldig at AMK-sentralene har valgt å gå i ulike retninger på dette området. Vi vil likevel ikke ta stilling til en av løsningene. Vår oppgave blir å komme med innspill til en kravspesifikasjon som både Haukelands AMK Data og Ullevåls løsning med tiden vil kunne tilpasses, sier Braut.

Annonse