Kvistad

Annonse


Jagland med IT-fokus

KvistadRegjeringens tredje rådsmøte hadde som tittel «kunnskap som grunnlag for næringsutvikling». Det meste av diskusjonene munnet ut i hvordan det offentlige kan tilrettelegge rammebetingelsene for IT-næringen for å gi økt vekst.

Flaskehalser
Statsminister Torbjørn Jagland og fire statsråder fikk fra et samstemmig panel høre at næringsutviklingen i bransjen allerede hemmes av mangel på fagpersonell.

Panelet var sammensatt av en stor gruppe fra IT-næringen, representanter fra kunnskapsbaserte næringer, forskere, investorer og universitetsansatte.

Det var bred enighet om at strakstiltak er nødvendig for å øke antallet studieplasser i edb og telematikk.

Annonse


Krever omstilling
Adm. direktør i Norman Data Defense Systems, Gunnel B. Wullstein, understreket i sitt innlegg at teknologiutviklingen innebærer utfordringer som også stiller store krav. Nye arbeidsformer og oppgaver vokser frem.

– Når arbeidet får nytt innhold og kunnskap kommer i sentrum, skjerpes kravene til kompetanse og omstillingsevne, sa han.

Hospitering
Mange uttrykte at det trengs videreutdanning og fleksible ordninger for utveksling av kompetanse mellom IT-næringen og universiteter.

Det ble foreslått en mer fleksibel hospiteringsordning, slik at næringslivsledere kan hente ny kunnskap fra undervisnings- og forskningsinstitusjonene. Det ble også ønsket offentlig finansiering av en slik hospiteringsordning..

IT i skolen
Flere av paneldeltakerne var inne på at forholdene må legges til rette slik at barn på en naturlig måte får inn IT-kunnskap. Dette krever at skoleverket rustes opp ved at både lærere og elever bruker IT aktivt.

Et konkret forslag fra leder i Aschehoug, Rune Relling, gikk ut på at samtlige 60.000 lærere i grunnskolen utstyres med PC.

Annonse