Annonse


BT fusjonsklar

BTs ferske resultat for finansåret 1996/97 (som sluttet 31. mars) viser at selskapet hadde en generell vekst i driftsoverskuddet på 4,7 prosent til tross for generelle prisnedsettelser 800 millioner pund (drøyt ni milliarder kroner). Den totale omsetningen steg med 3,4 prosent og utgjorde i underkant av 15 milliarder pund (ca. 173 milliarder kroner).

Prisnedsettelser
Inntektsveksten fordeler seg jevnet over de fleste områder, med unntak av utenlandstelefoni, som hadde en inntektsnedgang på 8,6 prosent sammenlignet med året før. Likevel steg trafikken med syv prosent.

Inntekstnedgangen forklares med fjorårets prisnedsettelse på 14 prosent.

Fusjonsklar
I en kommentar uttaler Sir Iain Vallance, BTs styreformann, at resultatet viser at BT nå er rede for å møte den økende globale liberaliseringen sammen med MCI.

Sammenslåingen av de to selskapene ble godkjent av aksjonærene i de respektive selskapene i april og den endelige fusjonen vil snaret være et faktum etter at visse reguleringsmessige spørsmål er avklart.