Annonse


Tom Hauge til Spray GK

Det er medieselskapet Geelmuyden.Kiese som i samarbeid med det svenske multimediaselskapet Spray International Group lanserer det nye selskapet Spray GK AS.

Krig om arbeidskraften
Målet er å bli en av de to fremste aktørene på det norske markedet for nye medier og IT. Selskapet regner med å ansentte 35 – 40 personer med høy kompetanse når det gjelder Internett/ intranett, publisering på CD-rom, og interaktivitet.

Selv om en del personer blir hentet fra andre nordiske land, må selskapet hente arbeidskraft hos konkurrentene for å nå sine mål. Spray AB skal ha omlag 100 ansatte i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og USA.

Geelmuyden.Kiese
Tom Hauge har også ledet Mac-forhandleren Office Line. Han får nå også ansvaret for Geelmuyden.Kieses Nye Medier – en avdeling hos medierådgiverne som har fokus på IT-medier.

– Spray skal bli et rendyrket teknologiselskap som skal produsere løsninger innen nye medier. Vi skal i første rekke generere nye kunder gjennom Geelmuyden.Kiese, sier Tom Hauge til Dagens Næringsliv.

Annonse


Annonse