Arkiv

Annonse


Telenors største bygg

ArkivAlle Telenor-arbeider i Oslo-området, på 35 forskjellige steder, skal samles på Fornebu.

Anbudsinnbydelse
Telenor har nylig gått ut med en anbudsinnbydelse til arkitekter om Fornebuprosjektet. I løpet av juni måned plukkes fem eller seks arkitektkontorer ut til å delta i parallelle arkitektoppdrag.

– Rammene som er satt for Fornebuprosjektet er på inntil 200.000 kvadratmeter bygningsmasse. Byggetrinn én er på 140.000 kvadratmeter, sier prosjektdirektør Tom Henry Knudsen i Telenor.

Samler organisasjonen
Telenor har lagt beslag på 200 mål tomt i det nordøstlige hjørnet av flyplassområdet. Tomta er ved den nåværende innflyvning fra nord, mot Snarøyveien.

Nybyggene vil erstatte 200.000 kvadratmeter som Telenor disponerer på 35 forskjellige steder i Oslo-området. 5.000 til 6.000 ansatte vil samles, om ikke under samme tak, så i samme byggekompleks.

Bedre arbeidsmiljø
– Vi vil med å bygge nytt og samle organisasjonen skape bedre arbeidsmiljø. Vi forventer også at samling av organisasjonen vil påvirke lagånden i konsernet og skape inspirasjon og rammebetingelser for å lage fremtidsrettede, tekniske løsninger til våre kunder, sier Knudsen.

Lønnsom investering
Telenors totale investeringer i Fornebuprosjektet regner Knudsen med vil være et sted mellom 1 1/2 til 2 milliarder kroner, alt etter hva størrelsen av prosjektet til sist vil bli.

– Det er en forutsetning at samling av organisasjonen skal gi økonomisk gevinst. At organisasjonen i dag er så spredt, har ført til store ekstra leie- og driftskostnader, sier Knudsen.

– Hvilke type lokaler vi vil satse på er foreløpig ikke avgjort. Sannsynligvis vil vi ha flere typer kontorer, med alt fra kontorhoteller til tradisjonelle løsninger.

– Nye lokaliteter gir også mulighet til å bruke de siste tekniske løsninger på kommunikasjonsområdet. Hvilke vi vil gå inn for er ikke avgjort, sier Knudsen.

Prosjektets fremdrift
– Det siste flyet vil lette fra Fornebu i oktober 1998. Da vil våre planer være ferdige og vi vil kunne starte byggearbeidene. Vi regner med innflytting på høsten i 2001.

– Det skal settes sammen flere grupper som på forskjellig grunnlag skal vurdere forslagene som kommer fra de ulike arkitektkontorene. I gruppen som skal vurdere arkitektur, kvalitet og estetikk, vil Åse Kleveland være sentral, sier Tom Henry Knudsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse