Skjerm

Annonse


Slektsgranskning på nett

Skjerm– Teleslekt startet innenfor Telenor Nye Muligheter. 1. januar i fjor ble vi overtatt av Nasjonalbiblioteket. Nå er 32 personer fordelt på fem arbeidsgrupper beskjeftiget med registreringsjobben, sier prosjektleder Ulv Tore Skaar.

Selvfinansierende
Teleslekt skal i størst mulig grad være selvfinansierende. Vellykkede søk i basen belastes søkerne. Disse må på forhånd ha registrert seg som brukere og betalt et depositum for søk.

Enorm base
– Vi har til nå registrert ca. 450 av landets 615 kommuner fra folketellingen i år 1900, bortsett fra Kristiania (Oslo) som vi fortsatt holder på med. Resten er registrert av andre. Av våre egne er 92 kommuner hittil lagt ut på Internett. Stadig flere nye legges ut på nettet.

– Vi er også godt i gang med å registrere data fra folketellingen i 1865. I alt har vi registrert 1.9 millioner personposter. Dette gjør basen til en av landets største, sier Skaar.

Måtte konvertere
Utleggingen har blitt noe hemmet av at man etter oppstart ønsket materialet lagt ut etter Histform-normen, sier han.

– Vi har brukt mye ressurser på å konvertere det som allerede var registrert over til den nye normen og til en Oracle-base for stormaskin. Konverteringsprogrammet ble på i alt 32 punkter.

Sparer originalopptegnigene
– At folketellingene og etter hvert også kirkebøker gjøres tilgjengelig via Internett skjer med Riksarkivets velsignelse. Dette sparer originalopptegningene for slitasje og gjør disse enklere å bevare for ettertiden, sier Skaar.

Stor brukergruppe
– Teleslekt brukes ikke bare av historikere og slektsgranskere. Også statistikere og samfunnsvitere benytter dette materialet.

– Vi satser nå på at de ca. fem millioner norskættede amerikanerne skal etterspørre datamaterialet i Teleslekt. Informasjon om våre tjenester legges i løpet av en måneds tid ut på engelsk, sier Skaar.

Også telefontjeneste
Teleslekt har i tillegg til søkemulighet på Internett opprettet en telefontjeneste de kaller Slektstelefonen. Operatøren her har tilgang på alt datamateriale som er registrert til nå. Av tilgjengelig materiale for telefonoperatøren er også oversikt over hvor det ble av alle nordmenn som reiste til USA.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse