Annonse


Omstridt Telenor-sjef

«Ja, jag kan knappast förneka at det ligger missnöje bakom att jag byter jobb», sier Johannsson til ukesavisen Dagens IT.

Ulykksalig faks
Og det har bladet påvist tidligere. Det viser seg nemlig at det var en faks til visekonsernsjef i Telenor, Terje Thon, som kom på avveie fordi Telenordia rotet med prefiksene. I denne faksen uttrykte Daniel Johannesson stor misnøye med en av Telenordias eiere, BT. Han gikk faktisk så langt at han truet med å trekke seg fra stillingen.

Mann med sine meningers mot
Det har altså nå skjedd, men det synes åpenbart at han har Terje Thon på sin side. I motsatt fall hadde han ikke blitt trykket inn som leder for 10 milliarders-bedriften, Telenor Bedrift.

Det hører med til historien at Daniel Johannesson tidligere var en av lederene i Kinnevik. Også der gikk han av på grunn av strid med eieren. At mannen har sine menigers mot synes helt klart.

Annonse


Leder-rotering
Forøvrig skifter jobbene raskt i internasjonal telebransje. Som kjent blir Martin Furuseth en av lederene i Viag Intercom i Tyskland der Telenor investerer tungt.

Viags administrerende direktør, Lutz Meyer-Scheel flytter til Stockholm og overtar lederjobben i Telenordia. Om ikke annet, så er iallfall arbeidsmarkedet for ledere i telecom-bransjen blitt internasjonalt så det forslår.

Annonse