Annonse


Oljepenger til skole-IT

I mars i år deltok professoren ved Informatikkseksjonen ved Universitetet i Tromsø på et seminar i Silicon Valley om hvordan de der har gått fram for å etablere 5.000 nye IT-arbeidsplasser hver måned.

Kan lære av Silicon Valley
Resultatet har blitt en grundig rapport med oppskrift på hvordan vi i Norge kan bedre forholdene for kunnskapsbasert industri: “Hva kan vi lære av Silicon Valley?”.

Tettere samarbeid
Han skisserer her opp en rekke tiltak som kan løfte norske regioner mot Silicon Valley-nivå. Flere tiltak går ut på tettere samarbeid mellom lokalt næringsliv og universitets- og høyskolesektoren.

Rapporten finner du i sin helhet på Internett under adressen http://www.cs.uit.no/~gunnar/reports/siliconval.sv.htm.

IT i skoleverket
På spørsmål om hvilke tiltak han mener er viktigst å gjennomføre for å oppnå vekst i IT-sektoren, svarer han at det er viktig å begynne tidlig.

– Barn må få inn teknologiforståelse så tidlig som mulig. Dette fordrer en skole som er teknologisk oppegående, sier Hartvigsen.

Join Venture
– Her må myndighetene ta et krafttak. I Silicon Valley fikk man gjennom Joint Venture et skikkelig løft og investerte mange titalls millioner dollar for å skaffe datautstyr og internettaksess til samtlige barnehager og grunnskoler.

Oljepenger
– I Norge er det på grunn av få store IT-aktører mer naturlig at vi bruker oljepengene til å investere i edb-utstyr til skolesektoren. Det meste av utstyret må importeres, så det skulle ikke virke merkbart inflasjonsdrivende. Vi snakker tross alt om å investere for framtiden, sier Hartvigsen.

Se også:
Aktiv IT-professor

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse