Annonse


NTNU på Fornebu?

– Det er aktuelt at inntil 25 prosent av siste-års sivilingeniørstudentene på datateknikk ved NTNU tar siste utdanningsåret på Fornebu. Forutsetningen er at inntaket økes, slik at vi dobler utdanningskapasiteten, sier professor Reidar Conradi.

200 per år
Dobbelt studenttall innebærer at det totalt utdannes 200 sivilingeniører i datateknikk hvert år fra NTNU.

NTNU startet i fjor bygging av nye lokaler i Trondheim. Gjennom intern rokering vil det bli større plass til datateknikkstudenter. Dette kombinert med økt kapasitet for siste års studenter på Fornebu, kan gi flere dataingeniører.

Samarbeid med næringslivet
Siste års studium innebærer i stor grad samarbeid med næringslivet i felles FoU-prosjekter og skriving av prosjekt- og diplomoppgaver.

– Her vil de mange etableringene på Fornebu, ikke minst Telenors engasjement, innby til et tett samarbeid, sier Conradi.

Flere kommer
NTNUs undervisning på Fornebu er planlagt lagt til ekspedisjonsbygget.Både Høgskolen i Oslo, Universitetet i Oslo og BI diskuterer å flytte deler av sin virksomhet til Fornebu. Conradi ser muligheter for et visst samarbeid med disse undervisningsinstitusjonene.

Se også:
Ikke mer til IT-utdanning

Annonse


Annonse