Deskill

Annonse


Lov mot mobil i båt?

DeskillStøy fra mobiltelefoner hevdes å kunne irriterer båtenes styresystem.

forbud på sykehus og i fly
Det eksisterer allerede et forbud på sykehus og i fly, og dersom Sjøfartsdirektoratets anbefalinger får medhold, er det slutt med å ringe fra rekka.

Vi anbefaler våre leserer å skrive ned hele Tax-free handlelista for venner og kjente før avreise med den neste danskebåten

Skjermingstiltak
I samarbeid med Det norske Veritas vil Sjøfartsdirektoratet nå utvikle og installere elektroniske skjermingstiltak og utprøve metoder for å kontrollere fartøyenes sårbarhet overfor mobiltelefoner skriver NTB.

Annonse


Annonse


Annonse