Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Lov mot mobil i båt?

OSLO: Sjøfartsdrektoratet går nå inn for et forbud mot mobilbruk på båt. Årsaken skal være det høye antallet havari og nestenulykker som skyldes elektromagnetisk støy.

Deskill
Støy fra mobiltelefoner hevdes å kunne irriterer båtenes styresystem.

forbud på sykehus og i fly
Det eksisterer allerede et forbud på sykehus og i fly, og dersom Sjøfartsdirektoratets anbefalinger får medhold, er det slutt med å ringe fra rekka.

Vi anbefaler våre leserer å skrive ned hele Tax-free handlelista for venner og kjente før avreise med den neste danskebåten…

Skjermingstiltak
I samarbeid med Det norske Veritas vil Sjøfartsdirektoratet nå utvikle og installere elektroniske skjermingstiltak og utprøve metoder for å kontrollere fartøyenes sårbarhet overfor mobiltelefoner skriver NTB.
Stikkord: Mobil