Tollerud

Annonse


Kinnevik leier Telenor

TollerudThor III skal sendes opp i juli til neste år og vil overleveres til Telenor i posisjon en grad vest i august etter en måneds testperiode.

TV og Internett
– Thor III skal ha 14 sendere og vil hovedsakelig benyttes til overføring av TV og Internett-tjenester, sier adm direktør Knut Reed i Telenor Satellite Services.

Størst i Europa
– Vårt kortsiktige mål er å bli en av de største satellittleverandørene i Europa, langsiktig ønsker vi å utvide vår posisjon internasjonalt, sier Reed.

Telenor har i dag fem satellitter med til sammen 39 sendere. Fire av satellittene sender fra posisjonen «en grad vest», mens TeleX-satellitten med sin ene kanal sender fra en annen posisjon.

58 sendere
Når ThorIII og ThorIV regnes med, har Telenor 58 sendere fra syv satellitter.

ThorII skal skytes opp i disse dager, ThorIII skal opp i juli til neste år og den endelige beslutningen om ThorIV vil taes i løpet av året.

Se også:
Thor med bakkekontakt

Turbo-Internett

Annonse


Annonse