Annonse


Hjelper entreprenører

TIE står for The IndUS Entrepreneurs, en forening opprinnelig der vellykkede amerikanske forretningsmenn fra India, Pakistan og landene rundt møttes sosialt. Gruppen er veldig ivrige på å fortelle at de i dag er åpne for alle. Etter kort tid ble spørsmålet stilt: Hva kan vi gi tilbake til samfunnet? Svaret ble hjelp til unge entreprenører med gode ideer, men som ikke vet hvor de skal henvende seg for å gjøre dem til vellykkede produkter.

Fødselshjelp for tekno-bedrifter
– Vi fant ut at området der vi kunne bidra mest til samfunnet var det området vi var flinkest til: entreprenørskap, sier Suhas Patil, formann i Cirrus Logic og tidligere president i TIE til San Francisco Examiner.

Gruppen har støttet en rekke små teknologibedrifter i San Francisco-området. Nå dukker det opp avleggere i andre deler av USA og også i andre land.

Møter på Internett
TIE holder månedlige møter, der industriledere gir fra seg sin kunnskap om entreprenørskap. Også Internett benyttes. Her er møter der folk får 90 sekunder tilgjengelig for å spørre om hjelp, eller bare introdusere seg for gruppen.

I dag har prosjektet utviklet seg dit hen at gruppen blant annet tillater enkelte innovative bedrifter å benytte TIEs lokaler for å komme igang. Kontakt med investorer som har rede såkornkapital i banken har også blitt formidlet til folk i oppstartfasen, i tillegg til det viktigste: Råd om hvor fallgrubene er for et oppstartende teknologiselskap.
Kanskje en ide fra USA som det kunne være et poeng å etterape?

Annonse


Annonse