Annonse


Fjoråret avgjør lønna

Systemet er en forlengelse av et ytelses-basert lønnssystem som ble introdusert i 1994. I dette systemet fikk ledere forskjellige bonuser, basert delvis på individuelle og delvis på sin avdelings resultater.

Fellesskap
I det nye systemet, som i følge Nikkei net skal skape større fellesskapsfølelse, vil selskapet legge inn resultatet fra hele selskapet når bonusen skal bestemmes. I tillegg flyttes tidspunktet bonusen fastlegges på fra vinteren til like før sommeren. Dette er like etter at resultatet er lagt fram.

Annonse


Annonse