Annonse


Aktiv IT-professor

Da Gunnar Hartvigsen for tre år siden ble utnevnt til professor i informasjonsteknologi ved universitetet i Tromsø, var han med sine 32 år en av yngste med en slik tittel i landet. Fagområdet hans er distibuerte systemer og distibuert kunstig intelligens (DAI).

Kunnskapsbaserte systemer
Før utnevnelsen kunne han vise til en doktorgrad i informatikk med hovedvekt på kunnskapsbaserte systemer. Doktorgraden avla han i 1992. I doktorgradsavhandlingen tok han blant annet for seg begrensningene til kunnskapsbaserte systemer innen finansiell analyse og strategisk markedsplanlegging.

CV+
Han virker som en grundig person, Gunnar Hartvigsen. Innfødt “Tromsø-gut”, som ikke har rømt byen på grunn av to meter høye brøytekanter i mai måned og fete tilbud fra IT-industrien.

På spørsmål om hva han har foretatt seg, leter han litt på skjermen sin, så henter han en utskrift av CVen. Den er på 14 tettskrevne sider og forteller om en meget aktiv karriere.

Stor aktivitet
CVen inneholder også informasjon om deltakelse i styrer, råd og utvalg. Den viser 24 verv. Blant annet har han vært med i universitetsstyret, er faglig konsulent for etterutdanning av lærere i datafag og han vært leder for sivilingeniørutvalget ved Universitetet i Tromsø.

Ventet med barn
Oppsummering av foredrag han har holdt i nasjonale og internasjonale fora går over mange sider. I tillegg har han skrevet forskerhåndbøker og publisert forskningsstoff i store mengder.

– Jeg arbeidet dobbelt opp før jeg stiftet familie og fikk barn. Hadde jeg fått barn for ti år siden hadde jeg vært amanuensis i dag, sier Gunnar Hartvigsen.

For få ansatte
Nå er familie og barn hovedinteressen utenom faget. Arbeidsbelastningen ved universitetet var i fjor på 130 prosent. Det er derfor ikke tid til vanlige hobbyer.

Se også:
Oljepenger til skole-IT

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse