Annonse


Vil ha anonyme tips-numre

Norske redaksjoner venter fortsatt på en ordning som gjør det mulig for tipsere å ringe inn uten at det er mulig å etterspore hvor telefonen kommer fra.

– Vi har purret på dette flere ganger. Vi synes det er beklagelig at Telenor ennå ikke har oppfylt et konsesjonskrav de ble pålagt i 1994, sier generalsekretær Nils Øy i Norsk Redaktørforening.

Personvern
– Konsekvensen er at kildevernet i visse sammenhenger blir illusorisk. Det er mulig å etterspore kilder gjennom telefonregningene. Dette harmonerer dårlig med et lovverk som gir journalister rett til å verne om sine kilder, sier Øy.

Telenor bremser
Telenor har tidligere ment at det er mulig å løse problemet med å sette opp 50 tipstelefonnumre, som «inkluderes i samlingen av de allerede etablerte ‘sensitive numre’».

En slik løsning er ikke akseptabel for Norsk Redaktørforening, som minner Telenor om at Datatilsynet har forutsatt at «hver avis har ett tipstelefonnummer som man kan ringe anonymt.»

Annonse