Annonse


Symposium i spørretimen

Habilitetsspørsmål stod på agendaen i Stortingets spørretime onsdag. Det faktum at Telenor stod som sponsor av HFT’97 avstedkom spørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) ettersom Statens Teleforvaltning stod som arrangør. Samtidig er Telenor en av de aktørene STF skal ha overoppsyn med og kontrollere.

Skremmende
Representanten mente at regjeringen «ikke tar holdning til habilitet, til nøytralitet og ikke minst til objektivitet overfor alle aktørene på samme nivå. Det er skremmende».

Statsråd Sissel Rønbeck mente Brunæs var «lettskremt» og understreket at det også var andre faglige instanser i Norge som støttet dette arbeidet. Hun mente Telenor isteden burde berømmes for arbeidet for å få frem utstyr som kan brukes av funksjonshemmede.

Se også:
Kortet som vant
Pris til Norge

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse