Annonse


Satellitt-boom for Uni

Satellittforsikring er et spesialområde for de få. Uni Storebrand er eneste norske forsikringsselskap som har engasjert seg i denne risikofylte gesjeften.

Dobling
Fjorårets rekordhøye premieinntekter representerer en dobling på få år.

De mange mislykkede oppskytningene i fjor til tross, er satellittforsikring god butikk, i følge Mathias B. Dannevig, Norges eneste satellittunderwriter.

Forsikrer Thor II
– Skadeutbetalingene ligger mellom 80 og 90 prosent av premieinntektene, og det regnes som svært bra i forsikring. Om vi sammenligner med husforsikring, så utgjør skadeutbetalinger og administrasjon til sammen over 100 prosent, sier Dannevig.

Dannevig står nå på farten til USA og oppskytningen av Telenors Thor-satellitt den 18. mai.

Rekordår
Fjoråret var på alle måter et rekordår for Uni Storebrands satellittsatsning. Da ble det tegnet premier for 27 millioner dollar, mot 15 millioner året før.

Rundt 150 satellitter står nå på selskapets liste over satellitter som allerede er oppskutt, eller som vil bli skutt opp neste år.

Mellom 60 og 70 av forsikringsobjektene er allerede i bane rundt jorda.

Beskjeden aktør
Med en maksimal risikokapasitet på 15 millioner dollar per satellitt, er Uni Storebrand en liten aktør i et raskt voksende marked.

Vanligvis utgjør det norske forsikringsselskapets risiko 3 – 5 millioner dollar, altså langt under kapasiteten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse