Wikstøl@

Annonse


Pris til Norge

Wikstøl@Selv om det ble sisteplass til Norge i Eurosong-finalen, ble det gull under det fem dager lange internasjonale symposiet i Human Factors in Telecommunications, som ble avsluttet fredag. Norge fikk prisen for sitt innlegg om ny standard for telefonkort, som innebærer at koret utstyres med et hakk.

Europeisk standard
Hakket gjør det lettere å bruke kortet, ikke minst for svaksynte og blinde. Syv av de rundt 50 innleggene nådde finalegrupppen, og det var den praktiske nytten av kortet som ble fremhevet. Det ble også lagt vekt på at kortet allerede er blitt europeisk standard. Blant annet har BT tatt det i bruk.

Bredt miljø
Symposiet samlet et hundretalls spesialister fra hele verden som aller jobber med spørsmål om samspillet mellom telekommunikasjon og brukernes behov. Fra Norge stilte representanter fra blant annet SINTEF, Rikshospitalet og Telenor.

Karlin-prisen er oppkalt etter John Karlin, som var den første psykolog som ble ansatt i en telekommunikasjonsbedrift.

Se også:
Symposium i spørretimen
Kortet som vant

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse