Annonse


«Hemmelig» tjeneste

– Å videreføre merking i telefonkatalogen av ISDN-abonnenter og «Hvem Ringer»-abonnenter vil etter vår oppfatning være lite hensiktsmessig, sier informasjonssjef Elisabeth Gjølme i Telenor.

Forbrukerombudet avgjør
Nå har Telenor tatt kontakt med Forbrukerombudet og håper å få gjennomslag for sitt syn. Der regner en med å ta en avgjørelse relativt raskt.

Vanlig mulighet
– Vi føler at det vil være mer vill-ledende en veiledende med merking. I verste fall kommer merkingen i telefonkatalogen først ett år etter at tjenesten er tatt i bruk. Samtidig er det over en million GSM-telefoner med muligheter for nummervisning, og der vil nummeret til den som ringer bli vist dersom telefonen er viderekoblet fra fastnett, sier Gjølme.

I første omgang er «Hvem Ringer»-tjenesten bare tilgjengelig for abonnenter tilknyttet AXE-sentraler. I dag er det 700 000 som har denne muligheten. Fra 1998 vil tjenesten bli tilgjengelig også fra andre sentraler.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse