Annonse


Fagbevegelsen og IT

I Landsorganisasjonen ser det ut til at man har forstått at revolusjoner bør være til fordel for folk flest og ikke bare for den håndfull folk som leder dem. Av den grunn har Lo kommet seg tidlig på banen med hensyn til informasjonsteknologi.

Tidlig ute
LO tok i bruk IT før andre organisasjoner det er naturlig å sammenligne seg med, for eksempel Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Akademikernes Fellesorganisasjon.

LO har også lenge hatt sin egen hjemmeside på internett. Landsorganisasjonen har dessuten hatt sitt eget datafirma, Fag-data, som har stått for programutvikling etc til fagbevegelsen i en årrekke.

Sterke krefter
På den nylig avsluttede LO-Kongressen ga sterke krefter som professor Jon Bing fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, visekonsernsjef Terje Thon fra Telenor, Harald Nordvik fra Statoil og Sveinung Skule fra Forskningsstiftelsen FAFO kongressdeltagerne et inntrykk av hvor teknologiutviklingen står i dag, og hva denne utviklingen kan brukes til.

I debatten og innleggene sto fagbevegelsens rolle i forhold til IT sentralt.

LO skal prege utviklingen
Ingen av delegatene ønsket å stikke kjepper i hjulene for utviklingen. Tvert i mot må ønsket om at fagbevegelsen skulle være med å prege utviklingen og sørge for at IT kommer enkeltmennesket til gode kunne sies å ha preget debatten.

Rask utvikling
Jan Balstad er den i LOs toppledelse som har hatt hovedansvaret for arbeidet med ny teknologi.

På kongressen slo han fast at den raske utviklingen skaper problemer for arbeidstakerne med hensyn til krav om raske omstillinger og på grunn av store og kjappe forandringer i arbeidsmarkedet. Arbeidsplasser som fantes i går, er ikke nødvendigvis der i dag.

Tjenelig omstilling
Likevel tror Balstad at denne omstillingen på lengere sikt vil tjene folk flest. Den digitale revolusjonen vil skape mange nye arbeidsplasser trodde han, og la til at fagbevegelsen må støtte bedrifter som er spesielt innovative nettopp på det teknologiske feltet.

Kontinuerlig kompetanseheving
Et poeng for fagbevegelsen blir imidlertid å ”skynde seg langsomt” som en av innlederne uttrykte det. LO har et sterkt ønske om å gjøre IT til et redskap for bedre livskvalitet og ikke til et virkemiddel som skyver de kunnskapsløse ut i arbeidsløshetens mørke.

Et sentralt middel for LO for å kunne styre utviklingen i riktig retning, blir derfor en etter- og videreutdannings-reform.

Personvern
Personvernet må ivaretas, sa Balstad også. I tillegg bør IT brukes i demokratiutviklingen generelt i samfunnet, såvel som i bedriftene og gjøre offentlige tjenester mer tilgjengelig for folk flest.

Overnasjonal styring
I tillegg ser Balstad for seg at IT også kan bli et redskap for å føre bedre kontroll med multinasjonale konsern og skape forutsetninger for overnasjonal styring av disse.

Påvirke uten medlemmer?
Kongressen kom imidlertid ikke inn på den utfordringen LO står overfor med hensyn til medlemsmassen.

Det er etablert tusenvis av nye IT-bedrifter i løpet av de siste årene og bare en brøkdel av arbeidstakerne i denne sektoren har fagorganisert seg. Spørsmålet LO står overfor er: Hvordan skal organisasjonen ha noen innflytelse på utviklingen innenfor en sektor hvor de har svært få medlemmer?

Adressene til LOs hjemmesider på internett: http://www.lo.no

Annonse


Annonse